Over "lees-dyslexie"

Om de vorm van dyslexie waarop de aangeboden aanpak betrekking heeft aan te kunnen duiden heb ik de term "lees-dyslexie" gekozen. Het gaat om een vorm van dyslexie waarbij iemand moeite heeft met lezen doordat hij/zij een tekst vervormd waarneemt.

Lees-dyslexie is dus geen algemeen gebruikte term. Ik realiseer me dat de door mij aangeboden aanpak niet van toepassing is op álle vormen van dyslexie waarbij men problemen heeft met lezen. Maar om het erover te kunnen hebben heeft het beestje een naam nodig. Omdat de term "lees-dyslexie" kort en bondig is en voor een belangrijk deel de lading dekt heb ik ervoor gekozen toch deze benaming te gebruiken.