Enkele voorbeelden van vertekende waarneming van teksten

Hoe een tekst wordt waargenomen, en hoe het beeld is vervormd, is voor iedereen met lees-dyslexie weer anders. Het gevolg is echter voorspelbaar: het kost de lezer veel moeite en energie om de inhoud van het gelezene tot zich door te laten dringen. (Lezen is dan een soort van ontcijferen.) In extreme vorm kan de lezer letterlijk niet zien wat er aan inhoudelijke tekst staat. In het laatste geval is lezen onmogelijk.

 

De onderstaande voorbeelden geven een idee van hoe moeilijk, en vermoeiend, het is om te lezen als een tekst vervormd wordt waargenomen.